Tropp Skjold: Alle møter er i Skjold kirke TIRSDAG fra kl.17.30-19.00 om ikke annen beskjed er gitt.

Møtene legges ut i Spond så det er viktig at du er meldt inn der

Speiding utenfor kirken