Tropp Skjold: Vi møtes utenfor Skjold kirke tirsdager fra kl.17.30-19.00. Her driver vi med forskjellige speideraktiviteter utenfor og inne i kirken på speiderloftet

Alle møtene legges ut i Spond. Lenken til spond er https://group.spond.com/STWQJ. Det er lurt å sende en melding i forkant så vi vet hvem du er og hvilke patruljer du vil delta i

Speiding utenfor kirken