Arrangementene legges ut i Spond

Vi vil ha fokus på at barna får drive med aktiviteter på sine premisser, derfor har møtene stort fokus på «frilek i naturen». Likevel ønsker vi å gi speideropplevelser ved å ta forskjellige merker. Vi vil jobbe med tre merker denne høsten; kniv, astronomi og strategi. Vi vil ikke åpne opp for at dere kan ta med en vennefamilie på møtene. Dette pga smittesporing og max antall deltagere. Vi har valgt å kun bruke Spond til informasjon.

Hvis dere kjenner noen som ønsker å bli medlemmer, så er de selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med Marianne på marianne@morland.no 

Vi slukker bålet

Vi håper på et semester med latter, speidersmil og kjekke møter med dere.

Husk at dere alltid har dette i sekken:

  • Sitteunderlag
  • Kniv (hvis du har det)
  • Speidersjal (hvis du har)

Speiderhilsen Torgeir og Marianne