Årshjulet

Nordås Steinsvik KFUK-KFUM speidere har en del aktiviter som gjentar seg gjennom året

Januar                         Skøyter

Februar/Mars              Vintertur helst med masse snø

April/Mai                    Vårtur gjerne lokalt i telt                                     Kan være en grei introduksjon                                     for  nye speidere

Mai                             Friluftsgudstjeneste på Kristi

                                    himmelfartsdag                                                                  
    

Juni/Juli/August          Sommerleir. Arrangeres av                                     oss selv eller andre                                     (krets, forbund ol)

August                         Sesongoppstart med kirken

September/Oktober     Høstturen. Turen for de                                     viderekomne. Setter                                     krav til selvstendighet

Desember                   Lysmesse 1. søndag i advent