Nordås Steinsvik KFUK-KFUM speidere har en del aktiviter som gjentar seg gjennom året

Januar

Februar/Mars

April/Mai

Mai

Juni/Juli/August

August

September

Oktober

Desember

Skøyter

Vintertur gjerne med masse snø

Vårtur gjerne lokalt i telt. Kan være en grei introduksjon for nye speidere

Friluftsgudstjeneste på Kristi himmelfartsdag, VM

Sommerleir. Arrangeres av oss selv eller andre (krets, forbund ol), Evt NM

Sesongoppstart med kirken

Tråkk, speiderne drar på tur uten voksne

Høstturen i høstferien for de eldste. Opptagelse

Lysmesse 1. søndag i advent